>>Hoezo 'de stekker eruit'?

Hoezo 'de stekker eruit'?

24-06-2014

Hoezo 'de stekker eruit'?

Uiteindelijk komt er een keer een moment dat een relatie na diverse storno’s en waarschuwingen niet tot betaling over gaat. Gelukkig zijn wij de afgelopen vier jaar nauwelijks geconfronteerd met deze situatie. Echter in tijden van teruglopende marges en krappe liquiditeitsposities is er ook voor ons niet aan te ontsnappen. Bewust van de impact die de maatregel heeft, maken wij intern de zware afweging over wat wel of niet gerechtvaardigd is. Met twee faillissementen van klanten in vier jaar tijd is de schade te overzien.

Er gebeurt veel in ICT-land

Op zoek naar besparingen, zien we dat bedrijven interesse tonen in online applicaties. Voor wat betreft de ‘Total Cost of Ownership’ is dit een positieve ontwikkeling. Immers dure licenties zoals terminal server en Citrix lijken overbodig. Echter er zijn een aantal kanttekeningen. De belangrijkste is de data-storage. Office 365 is inmiddels de online variant voor Exchange en wordt online aangeboden. Microsoft slaat de data op daar waar zij dit wenselijk acht, dit kan dus zomaar per moment verschillen. Lokaal werkende ICT software bedrijven hebben hier minder last van. Daar zijn afspraken mee te maken over waar de data wordt opgeslagen. Vast staat wel dat er een fysieke omgeving benodigd blijft en dat bedrijven graag een beheerde omgeving willen. Het applicatielandschap kan uiteindelijk uit louter een aantal Internet applicaties bestaan, echter bedrijven willen toch graag controle houden over waar documenten worden opgeslagen. Die willen niet geconfronteerd worden met medewerker X die zijn zakelijke data opslaat op een lokale PC, medewerker Y die Dropbox gebruikt en medewerker Z die op Amazon zit. Daarnaast willen bedrijven graag bepalen met welk applicatielandschap gewerkt wordt en dat deze netjes achter een firewall wordt gepresenteerd. Dit alles nog los van het inregelen van autorisaties, beheer Active Directory en printaangelegenheden.

Het zal voor het overgrote deel van de markt nog wel tussen de vijf jaar en misschien wel decennia duren voordat bedrijven vooruit kunnen met alleen Internet applicaties. Onze afdeling Research en Development is druk om aan te haken op deze nieuwe omgevingen.

Lex de Bruijn

Disclaimer | Sitemap | © 2020 Missing Piece
Realisatie: Merkwaardig Design & Lime C