>>AVG en de gevolgen voor uw organisatie

AVG en de gevolgen voor uw organisatie

06-09-2018

AVG en de gevolgen voor uw organisatie

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) van kracht. Dit houdt in dat in de hele Europese Unie één privacyregeling van toepassing is. De AVG dwingt organisaties het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum te beperken én zorgvuldig om te gaan met systemen en processen rondom de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor is een veilige ICT-omgeving vereist. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers aantoonbaar weten hoe te handelen, ook in geval van bijvoorbeeld een datalek. Naast technische aspecten zoals antivirus programma’s, firewalls en een strikt autorisatie beleid, is het van belang bij uw medewerkers bewustwording te creëren rond informatiebeveiliging en gedrag. Voorkom datalekken en claims. Met behulp van onze training zorgt u ervoor dat uw medewerkers AVG-proof worden.

Download PDF

Disclaimer | Sitemap | © 2019 Missing Piece
Realisatie: Merkwaardig Design & Lime C